Ilmalämpöpumppu on pientalon järkevä lämmitysinvestointi

Ilmalämpöpumppua hyödyntämällä voidaan pien- tai rivitalon lämmöntarpeesta kattaa noin 40–60 % yhdellä lämpöpumpulla. Kaksikerroksisessa rakennuksessa kahdella lämpöpumpulla voidaan tuottaa jo noin 90 % lämmöntarpeesta.

Valtion teknologian tutkimuskeskus VTT on toteuttanut tutkimusprojektin, jossa määritettiin laskennallisesti ilmalämpöpumppujen energiansäästöpotentiaalia Suomen olosuhteissa. Tarkastelussa oli muun muassa käytön ja lämmitystehon vaikutus lämmitystehokkuuteen ja lämmityshyötysuhteeseen.

Kun pien- tai rivitalon päälämmitysjärjestelmänä on sähkö tai öljy, on ilmalämpöpumppu lähes aina kannattava investointi. Mitä kalliimpaa päälämmitysjärjestelmän käyttö on, sitä suurempi säästö ilmalämpöpumpulla saadaan.

Yleistyvä ja kehittyvä lämmöntuotannon tapa

Ilmalämpöpumppu on pientaloissa viime vuosina kovasti yleistynyt täydentävä lämmitysjärjestelmä. Suomessa ilmalämpöpumppujärjestelmiä on asennettu jo
550 000 kappaletta ja uusia asennetaan noin 50 000 järjestelmän vuositahtia. Ilmalämpöpumppujen yleistymisellä on merkittävä vaikutus yksityistalouksien energiansäästöön, kansallisen uusiutuvan energiankäytön edistämisessä ja kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Viime vuosina ilmalämpöpumput ovat kehittyneet huomattavasti ja ne pystyvät tuottamaan lämpöä entistä kylmemmissä olosuhteissa, jopa -25 °C pakkasella. Kotioloissa ilmalämpöpumput toimivat usein suurimman osan käyttöajasta osateholla tai automaatiotoiminnalla mutta invertteritekniikan ansiosta myös osateholla toimivien ilmalämpöpumppujen lämpökertoimet ovat parantuneet.

Työkalu energiamääräyksiä ja kuluttajaa varten

Suomessa uudet uudisrakentamisen energiatehokkuus- ja energiatodistussäädökset astuvat voimaan 2017. Tutkimusprojektin yhtenä tavoitteena olikin tuottaa tietoa ilma-ilmalämpöpumppujen vaikutuksesta kansallisia energiamääräyksiä varten. Hankkeen tuloksena syntyneitä nettotuoton ja vuosilämpökertoimen määritysmenetelmiä voivat soveltaa erityisesti viranomaiset, mutta myös suunnittelijat ja pientaloasukkaat voivat niiden avulla arvioida energiansäästöä ja ilmalämpöpumppuinvestoinnin kannattavuutta.

Tutustu VTT:n tutkimukseen

Vertaile ja valitse kotiisi sopiva energiansäästöratkaisu:

Lämpöä kotiin -valintatyökalu